Køb af dødsbo ved erfaren marskandiser

12 april 2019 Astrid Pedersen
Køb af dødsbo ved erfaren marskandiser

Et dødsfald i den allernærmeste familie kommer aldrig på et belejligt tidspunkt. Ingen er forberedt på det savn og den store sorg, som kan virke overvældende på grænsen til det lammende – heller ikke selv om dødsfaldet har været lang tid undervejs, og måske nærmest var ventet.

Dødsfald – en krævende begivenhed

Ud over sorgen og savnet, er dødsfaldet måske den mest krævende livsbegivenhed, som kan ramme et menneske. Her tænkes ikke så meget på den afdøde som på den eller de efterlevende, som står med hele det bureaukratiske og praktiske efterslæb. Der skal fordeles arv og gæld, og testamentet – hvis der forefindes et sådant – skal læses. Alt, hvad der hidrører fra den afdødes liv, skal på den ene eller den anden måde afvikles. Diverse abonnementer skal opsiges, bankkonto, pensions konto og forsikring skal opsiges, aktiver skal realiseres – og så er der den afdødes jordiske gods, også kaldet vedkommendes dødsbo.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er, kort fortalt, alt, hvad den afdøde efterlader sig af materielle genstande i sin bolig. Når en person forlader livet, skal vedkommendes bolig afhændes – er der tale om en ejerbolig, skal denne sælges, så en eventuel indtjening kan fordeles mellem arvingerne. Og en lejebolig skal videre i systemet, og udlejes på ny. Derfor er det vigtigt så hurtigt som muligt at få tømt dødsboet. Dette kan være en meget tung opgave, især hvis der er tale om eens eget barndomshjem.

Det kan således tilrådes, at du som efterlevende med ansvar for rydning af dødsbo får hjælp fra professionelt hold til denne opgave. En professionel marskandiser kan hjælpe dig med såvel salg af værdifulde effekter som bortskaffelse af effekter, som ikke er behæftet med økonomisk værdi. På den måde slipper du for selv at skulle arrangere transport.

Du kan læse mere om rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder